Onze website is momenteel onder constructie

Alles wat u over Duurzame Energie moet weten

Duurzame energie is de toekomst! Steeds meer wordt er gekeken naar alternatieve energiebronnen voor onze fossiele brandstoffen. 
Enerzijds om milieuschade te beperken en anderzijds om de niet oneindige fossiele brandstoffen te vervangen. De meest bekende en ook vaakst gebruikte bronnen om eco-energie op te wekken zijn zonne-energie, windenergie, waterkracht en energiewinning uit aardwarmte en biomassa.
Hieronder hebben wij de meest gangbare mogelijkheden tot het opwekken van hernieuwbare energie voor u op een rijtje gezet.

Zonne-energie:
Misschien wel de beste manier om stroom te produceren is via de zon. En dat wordt ook massaal opgemerkt. In het Nederlandse straatbeeld verschijnen meer en meer installaties voor het produceren van zonne-energie; Niet voor niets! Met de huidige techniek is het mogelijk om een hoog rendement te behalen, wat voor de zakelijke maar ook particuliere markt zeer aantrekkelijk is. 

De twee gangbaarste vormen van zonne-installaties zijn zonnepanelen en zonneboilers. De een zet zonne-energie om in stroom en de ander in warmte.
 

Zonnepanelen

Solar-energie laat zich door middel van zonnecollectoren in de zonnepanelen opvangen en omzetten tot bruikbare stroom. Deze techniek heet Photovoltaik (PV) en is vrij van afval/afvalgassen en geluidsoverlast. Een pure en groene manier van stroomopwekking!

Klik hier voor uitgebreide informatie over de techniek van zonnepanelen en de installaties »


Zonneboilers
Ook zonneboilers maken gebruik van collectoren, welke een reeks met vloeistof gevulde buizen verwarmen. Deze warmte kan dan weer gebruikt worden voor bijvoorbeeld de verwarming, een douche of bad. Dit noemen wij een zonthermisch systeem.

Klik hier voor uitgebreide informatie over de techniek van zonneboilers en de installaties »