Onze website is momenteel onder constructie

Bedrijfsgegevens

Postadres:

DNR-Electro B.V.
Fluorietweg 16-A
1812 RR  Alkmaar

KvK-nummer:
77643259

BTW-nummer:
NL8610.77.192.B01

E-mail:
info@dnr-electro.com

Tel.:
072-5317601Disclaimer 

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.dnr-electro.com, zoals deze beschikbaar is gesteld door DNR-Electro BV. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DNR-Electro BV is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij DNR-Electro BV.

Geen garantie op juistheid
Voor de prijzen en/of aanbiedingen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met DNR-Electro BV. te mogen claimen of te veronderstellen.

DNR-Electro BV streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. DNR-Electro BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.